Gratis frakt i Tyskland 30 dagars pengarna tillbaka-garanti! Säker betalningsprocess Rådgivning per telefon: +49 (0) 89 412 09494
0

Din kundvagn är tom

termer

1. allmän
1.1. Följande avtalsbestämmelser (T&C) gäller för allt via onlinebutiken för Solidmind Group GmbH, Spinnerei 1, 88239 Wangen im Allgäu, e-post: info@biocbd.de, Tel: +49 (0) 89 412 09494, registreringsnummer : HRB 732237, momsregistreringsnummer enligt § 27 a omsättningsskattelagen: DE301262586 (nedan: SÄLJARE) under domänen www.biocbd.de ingått avtal med kunden (nedan: KUND).

1.2. Dessa villkor innehåller särskilda regler för kunder som är entreprenörer i den mening som avses i avsnitt 14 BGB (hädanefter: ENTREPRENÖRER). Dessa speciella klausuler för kommersiella transaktioner identifieras genom en uttrycklig hänvisning till ENTREPRENÖRER och gäller inte transaktioner med konsumenter i den mening som avses i avsnitt 13 i den tyska civillagen (nedan: KONSUMENTER).

1.3. SÄLJAREN erkänner inte avvikande allmänna villkor för kunden såvida inte SÄLJAREN uttryckligen har godkänt dem skriftligen.

 

2. slutsats

2.1. KUNDEN kan lägga önskade artiklar i kundvagnen genom att klicka på lämplig knapp och sedan starta beställningsprocessen genom att klicka på kundvagnen. Under beställningsprocessen måste KUNDEN ange de kontaktuppgifter som krävs för frakt och betalning och slutföra beställningen genom att klicka på knappen "Köp nu".

2.2. KUNDEN kan korrigera inmatningsfel, i synnerhet varor som är felaktigt placerade i kundvagnen, genom att ange önskad mängd i kundvagnen och använda de medföljande knapparna. I beställningsprocessen kan KUNDEN korrigera inmatningsfel i de olika stegen genom att navigera till respektive steg med "framåt" och "bakåt" -knapparna i webbläsaren.

2.3. Presentationen av produkterna i SÄLJARENS onlinebutik är endast en icke-bindande inbjudan till KUNDEN att göra en beställning. Genom att göra en beställning gör KUNDEN ett bindande erbjudande att ingå ett kontrakt för varorna i kundvagnen. SÄLJAREN bekräftar automatiskt mottagandet av beställningen direkt via e-post. Den automatiska orderbekräftelsen av butikssystemet resulterar ännu inte i ett avtalsförhållande. SÄLJAREN kommer att acceptera KUNDENS erbjudande efter att ha kontrollerat inventeringen med en separat godkännandedeklaration via e-post eller genom att skicka varorna inom en period av 5 dagar eller 3 arbetsdagar efter beställningen. Köpeavtalet ingås endast med denna separata godkännandedeklaration eller med mottagandet av varorna inom nämnda period. Fakturering motsvarar en förklaring om godkännande.

2.4. Köpeavtalet ingås med företaget Solidmind Group, Spinnerei 1, 88239 Wangen im Allgäu. 

2.5. Kontraktsspråket är tyska.

 

3. Kontraktslagring
Kontraktstexten sparas av SÄLJAREN. Beställningsuppgifterna skickas separat till KUNDEN i textform (e-post). Villkoren kan också hämtas och skrivas ut i onlinebutiken.

 

4. tillbakadragande
4.1. KONSUMENTER har i allmänhet lagstadgad ångerrätt. De lagliga bestämmelserna om eventuell befintlig ångerrätt finns endast i avbokningsreglerna, som KUNDEN kan ringa upp under beställningsprocessen.

4.2. FÖRETAGARE har ingen ångerrätt.

 

5. Priser och fraktkostnader
5.1. De priser som gäller på beställningsdagen som visas i onlinebutiken gäller.

5.2. Priserna som visas i onlinebutiken anges i euro och inkluderar moms.

5.3. Priserna som visas i onlinebutiken inkluderar inte fraktkostnader för förpackning och porto. Fraktkostnaderna beräknas dynamiskt under beställningsprocessen och visas i kundvagnens översikt innan du beställer.

5.4. För alla beställningar / leveranser utomlands, en fraktavgift enligt fraktkostnadstabellen tillgänglig i onlinebutiken. De schablonmässiga fraktkostnaderna för internationella transporter kan också ses i kundvagnen innan beställningen skickas.

5.5. I enskilda fall kan KUNDEN behöva betala ytterligare skatter (t.ex. vid förvärv inom gemenskapen) och / eller tullar (t.ex. tullavgifter) för gränsöverskridande leveranser.

 

6. Betalningsvillkor
6.1. SÄLJAREN accepterar endast de betalningsmetoder som erbjuds i onlinebutiken under beställningsprocessen. KUNDEN väljer önskad betalningsmetod bland tillgängliga betalningsmetoder.

6.2. Om en leverans sker mot förskottsbetalning via banköverföring måste KUNDEN överföra betalningen av köpeskillingen plus leverans- och leveranskostnader till säljaren före leverans. Leveransen sker efter mottagande av hela fakturabeloppet på SÄLJARENS konto.

6.3. Om köpet sker på kontot måste fakturabeloppet betalas till SÄLJARENS konto efter att betalningstiden på 10 dagar har löpt ut.

6.4. Om betalning sker genom omedelbar överföring måste KUNDEN ha ett aktiverat nätbankkonto med PIN / TAN-procedur. I slutet av beställningen omdirigeras KUNDEN till webbplatsen för betalningsleverantören SOFORT GmbH och uppmanas att ange sitt kontonummer, bankkod, PIN och TAN i det förfyllda formuläret (bankuppgifter, överföringsbelopp, syfte). Omedelbart därefter bekräftas transaktionen till KUNDEN. 

6.5. KUNDER som är företagare i den mening som avses i avsnitt 14 i den tyska civillagen har endast rätt att kompensera om motkraven har lagligen fastställts, är obestridda eller har erkänts av SÄLJAREN eller de motsatta fordringarna bygger på samma rättsliga förhållande. Detta kompensationsförbud gäller inte KUNDER som är KONSUMENTER i den mening som avses i avsnitt 13 BGB.

 

7. Leverans- och leveransvillkor - information om beräkning av leveransdatum
7.1. Om inget annat avtalats med KUNDEN levereras varorna på leveransvägen till den leveransadress som KUNDEN anger i beställningen.

7.2. Leveranstiden specificeras separat för respektive artikel eller i produktbeskrivningen på artikelsidan.

7.3. Leveranstiden som anges på artikelsidan börjar med förskottsbetalning på arbetsdagen efter betalningsuppdraget från KUNDEN till den överförande banken, eller för alla andra betalningsmetoder på arbetsdagen efter dagen för avtalets ingående.

7.4. Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av det sålda föremålet överförs till en lämplig transportperson vid leveranser till ENTREPRENEURS, eller till en person som har rätt att ta emot dem, vid försäljning per post, med leveransen av varorna. Vid leveranser till KONSUMENTER överförs risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av det sålda föremålet till konsumenten när varorna överlämnas till konsumenten i enlighet med avsnitt 446 BGB. När det gäller överföring av risk är överföringen densamma om KUNDEN inte uppfyller kraven.

7.5. Beställningar och leveranser erbjuds endast i och till Tyskland och till de länder som anges i onlinebutiken och / eller i fraktkostnadstabellen.

7.6. I händelse av leveransförseningar kommer SÄLJARE att informera KUNDEN omedelbart.

7.7. Om transportören skickar köpobjektet tillbaka till SÄLJAREN eftersom det inte var möjligt att leverera till KUNDEN, bär KUNDEN kostnaderna för återförsändelse. Detta gäller inte om KUNDEN har utnyttjat en eventuellt befintlig ångerrätt parallellt med det vägrade godkännandet eller om han inte är ansvarig för den omständighet som ledde till omöjlig leverans eller om KUNDEN tillfälligt hindrades från att acceptera den erbjudna tjänsten såvida inte SÄLJAREN hade meddelat föreställningen till honom i förväg.

 

8. Eigentumsvorbehalt
8.1. SÄLJARE behåller äganderätten till de sålda varorna tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.

8.2. De varor som omfattas av äganderätten får inte pantsättas av KUNDEN till tredje part eller tilldelas som säkerhet innan de säkra fordringarna har betalats i sin helhet. KUNDEN måste omedelbart meddela SÄLJAREN skriftligt om och i den utsträckning tredje part har tillgång till SÄLJARENS varor.

8.3. Om KUNDEN bryter mot avtalet, i synnerhet om köpeskillingen inte betalas, har SÄLJAREN rätt att återkalla avtalet i enlighet med lagstadgade bestämmelser och kräva återlämnande av varorna på grundval av äganderätten och återkallandet. Om KUNDEN inte betalar inköpspriset får SÄLJAREN endast göra anspråk på dessa rättigheter om KUNDEN tidigare utan framgång har fastställt en rimlig tidsfrist för betalning eller om en sådan tidsfrist är dispensabel enligt de lagstadgade bestämmelserna.

 

9. Garanti / ansvar för fel / anmälningsskyldighet
9.1. Rättigheterna i händelse av brister i den köpta artikeln baseras på lagstadgade bestämmelser.

9.2. Anspråk på brister från ENTREPRENÖRER som är handlare i den mening som avses med den tyska handelslagen (HGB) kräver att de har uppfyllt sina inspektions- och klagomålsskyldigheter enligt avsnitt 377 i den tyska handelslagen korrekt inom 14 kalenderdagar efter mottagandet av varorna skriftligen. Denna anmälningsskyldighet gäller inte KUNDER som är KONSUMENTER i den mening som avses i § 13 BGB.

9.3. Föreskrifterna för ENTREPRENEURS anspråk på brister är 12 månader, beräknat från risköverföringen till ENTREPRENEUREN. Denna förkortning av garantin gäller inte KUNDER som är KONSUMENTER i den mening som avses i avsnitt 13 BGB.

 

10. Haftung

10.1. KUNDENS anspråk på skadestånd eller återbetalning av meningslösa kostnader gentemot SÄLJAREN är baserade utanför garantilagen oavsett lagens karaktär enligt dessa bestämmelser.

10.2. SÄLJARENS ansvar - oavsett juridiska skäl - utesluts, såvida inte orsaken till skadan är baserad på avsikt och / eller grov vårdslöshet från SÄLJAREN, hans anställda, hans representanter eller hans vikarierande agenter. I den utsträckning som SÄLJARENS ansvar är uteslutet eller begränsat gäller detta också det personliga ansvaret för anställda, representanter eller säljare. SÄLJARENS ansvar enligt lagen om produktansvar förblir opåverkad (avsnitt 14 ProdHG).

10.3. SÄLJAREN är ansvarig i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna för skada till följd av skada på liv, lemmar eller hälsa baserat på en avsiktlig, grov vårdslös eller försumlig skyldighet av SÄLJAREN eller en juridisk ombud eller säljaren.

10.4. I den mån SÄLJAREN på ett oaktsamt sätt bryter mot en väsentlig avtalsförpliktelse, dvs. en förpliktelse som uppfyller vilket är särskilt viktigt för att uppnå det avtalsmässiga syftet (väsentlig avtalsförpliktelse eller huvudförpliktelse), är ansvaret för den skada som vanligtvis inträffar, dvs. för sådan skada som den uppstår måste normalt förväntas inom ramen för kontraktet. En väsentlig avtalsmässig eller huvudförpliktelse i ovannämnda mening är en, vars fullgörande möjliggör korrekt genomförande av detta kontrakt i första hand och på vars överensstämmelse KUNDEN regelbundet litar på och kan lita på.

 

11. Datalagring och dataskydd

Våra dataskyddsbestämmelser gäller uteslutande i våra Integritetspolicy kan hittas.

 

12. slutbestämmelser
12.1. Förbundsrepubliken Tysklands lag gäller för uteslutning av FN: s försäljningslag.

12.2. För KONSUMENTER som inte tecknar avtalet för yrkesmässiga eller kommersiella ändamål, gäller ovanstående lagval endast i den mån skyddet som beviljas genom tvingande bestämmelser i lagen i det land där KONSUMENTEN har sin vanliga vistelseort inte dras tillbaka.

12.3. Om KUNDEN är en handlare, juridisk person enligt offentlig rätt eller särskild fond enligt offentlig rätt, är den exklusiva behörighetsplatsen för alla tvister som härrör från detta avtal SÄLJARENS affärsställe i 88239 Wangen im Allgäu.

12.4. Detsamma gäller om KUNDEN är en entreprenör och inte har en allmän domstol i Tyskland eller om hans hemvist eller hemvist inte är känt vid tidpunkten för talan. Detta påverkar inte SÄLJARENS behörighet att överklaga till domstolen vid en annan juridisk jurisdiktionsplats.